Co do záchodu nepatří

Co do záchodu nepatří

Záchod, ale také umyvadlo a kuchyňský dřez odvádí odpadní vodu z domácností potrubím do kanalizace. Kanalizací je odpadní voda odvedena do čistírny odpadních vod, kde je voda vyčištěna a může putovat zpět do přírody. Všimněte si, že zde hovoříme o vodě.

Lidé si tuto skutečnost často neuvědomují a nezajímají se o to, co se v odpadním potrubí a v kanalizaci děje. Panuje rozšířený zlozvyk a mylná představa, že „cokoli lze spláchnout do záchodu“.

Jak to funguje?

Všechno, co není odpadní voda, způsobuje zanášení potrubí a riziko úplného ucpání. Když dojde k ucpání potrubí nebo kanalizace, odpadní voda nemá kam odtékat. Tehdy začne logicky přetékat zpět, například ven ze záchodů ve spodních patrech domu. Velký objem průtoku spolehlivě vytopí spodní patra domu a sklepy. A protože se jedná o odpadní vodu, likvidace škod je velmi nepříjemná a nákladná. Vybavení bytu bývá většinou zcela zničeno.

Riziko nehrozí jen přízemním částem domu. Pokud dojde k ucpání potrubí ve vyšších patrech, dojde k vytopení nad místem ucpání.

Kromě pevných látek například nepatří do WC oleje a tuky (zbytky z vaření), které vytváří velmi tuhou hmotu. Ta se usazuje na stěnách a postupně potrubí a kanalizaci ucpává.

Každý člověk vyprodukuje denně v průměru 100 litrů odpadních vod. 70 domácností ve dvanáctipatrovém domě tak každý den zásobuje kanalizaci cca 15 000 litry.

Pomozte svým přístupem předcházet haváriím a vysokým nákladům za odstraňování škod. Tříděním odpadu jste šetrnější k životnímu prostředí.

Co škodí potrubí a kanalizaci?

 • Pevné látky, zbytky potravin, tuhý domovní odpad,
 • plasty, hadry, hygienické potřeby,
 • kosti, pecky, slupky od ovoce a zeleniny,
 • kočkolit a jiný materiál a zbytky po domácích mazlíčcích,
 • oleje, tuky.

Co ještě nepatří do kanalizace?

 • látky ohrožující zdraví
 • zapáchající nebo infekční látky
 • léky
 • barvy, rozpouštědla, ředidla
 • mazadla, oleje
 • benzín a jiné ropné látky
 • zbytky čistících prostředků
 • hnojiva, pesticidy
 • jedy, žíraviny (kyseliny a hydroxidy)
 • látky hořlavé, těkavé a výbušné
 • látky radioaktivní, infekční a karcinogenní
 • exkrementy nebo močůvka z chovu zvířectva

Kam tedy s tím?

Pevné látky, včetně hygienických potřeb, patří do kontejnerů na směsný odpad.

Zbytky jídel, ovoce, zeleniny patří do nádob pro bioodpad nebo do kontejnerů na směsný odpad.

Tuky a oleje slijte do nádoby (např. PET lahev) a odvezte na sběrný dvůr.

Nepoužité léky odevzdejte v lékárnách do nádob k tomu určených.

Chemikálie a další nebezpečné látky je vždy nutné odvézt na sběrný dvůr nebo využít svozových dnů nebezpečného odpadu.

Kam s odpadem - legálně a ekologicky?Zpět na předchozí stránku