Domovní řád

Domovní řád

Domovní řád je závazný a vymahatelný pro všechny obyvatele domu, návštěvy a řemeslníky. Upravené vydání bylo schváleno shromážděním nájemníků a vlastníků dne 27.2.2017.
Obyvatelé domu Na Vršku 4, Jablonec nad Nisou jsou povinni:

 1. Seznámit se se stanovami SBD LIAZ (k dispozici u technika).
 2. Umožnit vstup do bytu v případě kontrol, údržby nebo oprav závad ovlivňujících řádný provoz bytu a domu (Stanovy SBD LIAZ 11.12.2013).
 3. Udržovat pořádek na chodbách, schodištích a ve výtazích (neznečišťovat zrcadla, stěny, podlahy; nevylepovat žádná oznámení, nálepky apod.).
 4. Nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm ve společných prostorách domu a na schodech před vchodem.
 5. Zamykat přední i zadní vchodové dveře
  • mezi 21:00 – 5:00 hodinou v letním čase,
  • mezi 20:00 – 6:00 v zimním čase.
 6. Dodržovat schválené časy pro rekonstrukce bytů, vrtání a jiné nadměrně rušivé zvuky v uvedeném rozmezí:
  • Pondělí – pátek: 8:00 – 19:00 hod.
  • Sobota: 9:00 – 13:00 hod.
  • Neděle a svátky: není povoleno
  • Výjimku tvoří odstranění havárií nahlášených technikovi nebo údržbáři.
 7. Neodkládat vyřazený nábytek, domácí spotřebiče, elektroniku, nepotřebné zařízení domácnosti, odpadky, apod. do společných prostor sklepů, na chodby a schodiště. V případě dočasné potřeby uskladnění čehokoliv se obrátit na technika nebo údržbáře.
 8. Nezasahovat do elektrických rozvodů a elektroniky společných prostor, nemanipulovat s jističi jiných obyvatel ve skříních JOP.
 9. Nezasahovat do vývodu společných rozvodů TV antény v bytech. Při úpravách, které mohou ovlivnit celý dům (například bytové zvonky) informovat technika nebo údržbáře.
 10. Při odchodu ze sklepních prostor zkontrolovat zhasnutí všech světel a uzamknutí dveří.
 11. Mandlovnu a sušárny po použití uklidit zametením a vytřením podlahy.
 12. Neodkládat na poličku u vchodu a ke schránkám ve vstupní hale vyřazené oděvy, obuv, kuchyňské zařízení, staré pečivo, apod. Nerozhazovat reklamní materiály umístěné pod schránkami.
 13. Po vložení odpadu zavírat kóje na kontejnery. Pro tříděný odpad využívat příslušné kontejnery.
 14. V zimním období udržovat přístupové cesty dle rozpisu služeb ve vývěsce. Domluvit si zástup, pokud zimní údržbu nemohou provádět.
 15. Při nastěhování nahlásit pobyt svůj a svých rodinných příslušníků (vztahuje se i na podnájemníky) technikovi. Nahlásit změnu počtu osob trvale obývajících byt.
 16. Nestrhávat informace a oznámení Výboru samosprávy ze vstupních dveří a výtahů.

Výbor samosprávy a pověřený zástupce vlastníků bytů; V Jablonci nad Nisou dne 27.2.2017

PDF Domovní řád ke stažení a k tisku v PDF.Zpět na předchozí stránku