Domovní řád

Domovní řád

Domovní řád je závazný a vymahatelný pro všechny obyvatele domu, návštěvy a řemeslníky. Upravené vydání bylo schváleno shromážděním nájemníků a vlastníků dne 13.5.2019.
Obyvatelé domu Na Vršku 4, Jablonec nad Nisou jsou povinni:

 1. Seznámit se se stanovami SBD LIAZ (k dispozici u technika, nebo ke stažení na webu SBD LIAZ).
 2. Umožnit vstup do bytu v případě kontrol, údržby nebo oprav závad ovlivňujících řádný provoz bytu a domu (Stanovy SBD LIAZ 11.12.2013).
 3. Udržovat pořádek na chodbách, schodištích a ve výtazích (neznečišťovat zrcadla, stěny, podlahy; nevylepovat žádná oznámení, nálepky apod.). Neodhazovat nedopalky či jiné odpadky z oken.
 4. Nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm ve společných prostorách domu a na schodech před vchodem.
 5. Ztrátu čipu vč. čísla neprodleně nahlásit technikovi samosprávy.
 6. Dodržovat noční klid v době mezi 22:00 a 6:00 hodinou (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016) a dále dodržovat schválené časy pro rekonstrukce bytů, vrtání a jiné nadměrně rušivé zvuky v uvedeném rozmezí:
  • Pondělí – pátek: 8:00 – 19:00 hod.
  • Sobota: 9:00 – 13:00 hod.
  • Neděle a svátky: není povoleno
  • Výjimku tvoří odstranění havárií nahlášených technikovi nebo údržbáři.
  • Provádění rekonstrukce bytů nahlásit technikovi spolu se sdělením pro obyvatele o termínu rekonstrukce a seznámit řemeslníky s dodržováním Domovního řádu.
 7. Nezasahovat do elektrických rozvodů a elektroniky společných prostor, nemanipulovat s jističi jiných obyvatel ve skříních JOP.
 8. Nezasahovat do vývodu společných rozvodů TV antény v bytech. Při úpravách, které mohou ovlivnit celý dům (například bytové zvonky) informovat technika nebo údržbáře.
 9. Při odchodu ze sklepních prostor zkontrolovat zhasnutí všech světel a uzamknutí dveří.
 10. Mandlovnu a sušárny po použití uklidit zametením a vytřením podlahy.
 11. Neodkládat vyřazený nábytek, domácí spotřebiče, elektroniku, nepotřebné zařízení domácnosti, odpadky, apod. do společných prostor sklepů, na chodby a schodiště. V případě dočasné potřeby uskladnění čehokoliv se obrátit na technika nebo údržbáře.
 12. Neodkládat na poličku u vchodu a ke schránkám ve vstupní hale vyřazené oděvy, obuv, kuchyňské zařízení, staré pečivo, apod. Nerozhazovat reklamní materiály umístěné pod schránkami.
 13. Po vložení odpadu zavírat kóje na kontejnery. Pro tříděný odpad využívat příslušné kontejnery.
 14. Nevhazovat do odpadu (WC, odpadní vody) různé druhy odpadků (např. igelity, hadry, kočkolit apod.) a nevlévat použitý olej, tuky a jiné chemikálie.
 15. V zimním období udržovat přístupové cesty dle rozpisu služeb ve vývěsce. Domluvit si zástup, pokud zimní údržbu nemohou provádět.
 16. Při nastěhování nahlásit pobyt svůj a svých rodinných příslušníků (vztahuje se i na podnájemníky) technikovi. Nahlásit změnu počtu osob trvale obývajících byt.
 17. Nestrhávat informace a oznámení Výboru samosprávy ze vstupních dveří a výtahů.
 18. Při stěhování zásadně používat zadní vchod domu.

Výbor samosprávy a pověřený zástupce vlastníků bytů; V Jablonci nad Nisou dne 21.3.2023

PDF Domovní řád ke stažení a k tisku v PDF.


Dodržování nočního klidu je obecně platné (viz Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 34 a Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2016 o ochraně nočního klidu).
Zpět na předchozí stránku