Informační tabule aneb domovní nástěnka je závazný zdroj informací pro obyvatele domu

Informační tabule aneb domovní nástěnka je závazný zdroj informací pro obyvatele domu

Informační tabule, jinak také nástěnka nebo vývěska, je umístěna u hlavního vchodu domu a obsahuje aktuální a závazné informace týkající se všech jeho obyvatel. Jsou zde vyvěšována důležitá oznámení a sdělení výboru samosprávy i SBD Liaz související se správou, provozem a údržbou domu. Je v zájmu všech obyvatel domu věnovat nástěnce dostatečnou pozornost.

Nástěnka je rozdělena na dvě části. Levá část je vyhrazena pro oznámení SBD Liaz, obsah pravé části je v režii výboru samosprávy domu.

Nástěnku jako úřední informační tabuli využívá SBD Liaz pro sdělení důležitých informací, což je zakotveno i ve Stanovách SBD Liaz. To znamená, že SBD Liaz nemusí ve všech případech doručovat dokumenty členům družstva jednotlivě do schránky, ale vyvěsí je na nástěnce a tím splní danou oznamovací povinnost. Sdělení tak považuje za doručené a závazně oznámené.

Výbor samosprávy zajišťuje aktualizaci nástěnky průběžně pro zajištění maximální informovanosti o dění v domě.

Informační tabule aneb domovní nástěnka


Co všechno například můžete na informační nástěnce nalézt?

 • Domovní řád.
 • Jména a kontakty na technika a údržbáře domu.
 • Důležité kontakty pro případ havárií v domě.
 • Evidenční seznam obyvatel domu.
 • Informace o svolání členské schůze samosprávy.
 • Usnesení nebo jiné výstupy z konaných schůzí.
 • Rozpis služeb na úklid sněhu.
 • Roční vyúčtování za odpady.
 • Plánované a probíhající opravy, údržba, servisní práce, apod.
 • Požadavky na součinnost při nezbytných opravách a údržbě, například zajištění přístupu do bytu.
 • Další sdělení o periodických, jednorázových nebo havarijních událostech.


Zpět na předchozí stránku