Na Vršku na veřejném prostranství bez alkoholu

Na Vršku na veřejném prostranství bez alkoholu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2017 zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve vymezených lokalitách, mimo jiné také v prostoru mezi ulicemi Na Vršku a Liberecká. Opatření je reakcí zastupitelstva na volání obyvatel po bezpečném a čistém životním prostředí a je to dobrý krok ke klidnějšímu bydlení.

V listopadu 2017 schválili jablonečtí zastupitelé rozšíření veřejných prostranství, na kterých se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Oblasti jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů č. 4/2010. Nově byl začleněn také prostor ohraničený ulicemi Na Vršku a Liberecká, včetně dotčených částí těchto ulic.

Impulzem pro vydání vyhlášky byly stížnosti místních obyvatel na shlukování různých skupin osob popíjejích alkohol. Obtěžující bylo zejména vulgární chování podnapilých osob, obtěžování a ohrožování kolemjdoucích, znečišťování životního prostředí a snížená životní úroveň a pocit bezpečí místních obyvatel.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017 byla vydána dne 16.11.2017 a nabyla účinnosti 5.12.2017.

Na dodržování vyhlášky v daných lokalitách dohlíží Městská policie.Zpět na předchozí stránku