Odvoz odpadu z domu

Na Vršku 4, Jablonec nad Nisou

V pátek 26.10.2018 od 8:00 hodin proběhne odvoz vyřazeného nábytku a odpadu z našeho domu.

Budou zlikvidovány veškeré předměty, které jsou nashromážděny ve sklepních prostorech mimo uzamčené kóje. Odkládání odpadu ve společných prostorech domu je v rozporu s požárními předpisy i s Domovním řádem.

Odpad ze sklepních prostor připravte v suterénu domu během 2 dnů předem (tj. středa, čtvrtek od 24.10.2018)

NEPATŘÍ sem nebezpečný odpad!

Odkládání a hromadění odpadu ve sklepě je zakázáno

Udržovat pořádek v domě je věcí osobní zodpovědnosti a také ohleduplnosti vůči ostatním obyvatelům.

Domovní řád přímo zakazuje odkládání vyřazeného nábytku, domácích spotřebičů, elektroniky, nepotřebných zařízení domácnosti, odpadků, apod. do společných prostor sklepů, na chodby a schodiště.

Přesto se opakovaně hromadí části nábytku a bytového vybavení zejména ve sklepích. Mnozí obyvatelé mají pocit anonymity a zbavují se odpadu tak, že ho odloží. Tím ale přidělávají práci jiným, kteří musí tento odpad likvidovat. Spoléhat se na anonymitu také není zcela na místě. Většinou stačí prohodit pár sousedských slov a viník je nalezen.

Výbor samosprávy tento problém řeší pravidelně jednou až dvakrát do roka. Zajišťuje jeho odvoz, přičemž práce s vynášením odpadu ze sklepa a jeho nakládání je na bedrech několika ochotných obyvatel domu. Náklady na transport a likvidaci odpadu jdou na vrub společného fondu oprav a údržby.

V případě dočasné potřeby uskladnění čehokoliv se můžete obrátit na technika nebo údržbáře a domluvit se na uložení ve vymezených prostorách domu.

Likvidujte svůj odpad sami a zodpovědně

Nakládejte se svým odpadem tak, abyste přispívali na tvoření čistého a příjemného bydlení a také s ohledem na životní prostředí. Využijte dostupných možností, které nabízí město Jablonec n. N., jako například síť specifických kontejnerů a míst na různé druhy odpadu (elektrozařízení, baterie, pneumatiky, oděvy, apod.) a možnost složit stavební suť, nebezpečný nebo objemný odpad zdarma na některém ze sběrných dvorů.

Evidovaným obyvatelům domu jsou k dispozici dvě popelnice a několik kontejnerů vyčleněných na tříděný odpad.

Kam tedy s odpadem?Zpět na předchozí stránku