Plán údržby a oprav

Kontrola plnění plánu údržby a oprav z 28.2.2017 a plán na další období od 2.5.2018

V rámci shromáždění družstevníků a vlastníků konaného dne 2.5.2018 bylo vyhodnoceno plnění plánu údržby a oprav z 28.2.2017 a byl schválen plán na další období.

 1. Opravy skříní JOP fy Nebesář v ceně cca 115.000 Kč. Splněno.
  Cena oprav: 114.459,50 Kč.
 2. Výměna zvonkového tabla a bytových telefonů v ceně cca 118.000 Kč. Splněno. Cena: 117.210,30 Kč.
 3. Výměna schodišťových stupňů u hlavního vchodu v ceně cca 35.000 Kč. Splněno. Cena: 34.730,- Kč.
 4. Zastřešení schodiště před hlavním vchodem v cenně 250.000 Kč. Do výběrového řízení se přihlásili dva dodavatelé:
  • SIPRON PLUS s.r.o., Liberec, projekt v ceně 343.458,33 Kč.
  • ZEMAN, projekt v ceně cca 200.000 Kč.
 5. Rekonstrukce přístupu k zadnímu vchodu, vyspádování ke kanalizaci. Fy Jiří Duštíra dodala rozpočet na rekonstrukci přístupového chodníku v ceně 86.937,13 Kč vč. DPH 15%.
 6. Nátěr dveří na schodiště v ceně 18.000 Kč. Fy FIRST. Zatím nesplněno: fy FIRST přestala komunikovat. Vstoupili jsme v jednání s fy Petráň, úkol přechází do dalšího období.
 7. Úprava úklidové místnosti fy Petráň (strop + výmalba). Navrhovaná cena cca 4.500 Kč.
 8. Nákup skartovačky pro potřeby objektu.
 9. Odvoz vyřazeného materiálu a odpadků ze společných prostor domu.
 10. Výměna (rekonstrukce) sklepních osvětlení fy Nebesář v ceně cca 20.000 Kč.


Plán údržby a oprav od 28.2.2017

 1. Opravy skříní JOP v ceně cca 115.000.- Kč.
 2. Výměna zvonkového tabla a bytových telefonů v ceně cca 118.000.- Kč
 3. Výměna schodišťových stupňů před hlavním vchodem v ceně cca 35.000.- Kč
 4. Zastřešení schodiště před hlavním vchodem v ceně cca 180.000.- Kč.
 5. Rekonstrukce přístupu k zadnímu vchodu, vyspádování ke kanalizaci.
 6. Nátěr dveří (včetně oprav) na schodiště v počtu 13 ks v ceně 18.000.- Kč
 7. Běžná údržba objektu.


Kontrola plnění plánu údržby a oprav z 16.5.2016

 1. Opravy skříní JOP v ceně 115.000.- Kč. K 27.2.2017 nesplněno, převedeno do dalšího období.
 2. Kontrola elektroinstalace bytových jader v ceně 53.000.- Kč. Splněno kromě dvou bytů (ve 3.p. a 10.p.) Cena za provedenou akci 52.070,85 Kč.
 3. Výměna okruhových rozvaděčů a napájecích vodičů společných prostor v suterénu v ceně cca 20.500.- Kč. Splněno, cena 20.494,15 Kč.
 4. Nátěr dveří (včetně oprav) na schodiště v počtu 13 ks, cena 17.400.- Kč. Nesplněno, převedeno do dalšího období.
 5. Výměna schodišťových stupňů před hlavním vchodem v ceně 35.000.- Kč. Nesplněno, převedeno do dalšího období.
 6. Výměna zvonkového tabla a bytových zvonků v ceně cca 118.000.- Kč. Nesplněno, převedeno do dalšího období.
 7. Běžná údržba objektu – průběžně byla plněna.


Zpět na předchozí stránku