Údržba oken

Správný způsob čištění plastových oken

Okno

Plastová okna je třeba pravidelně čistit. Prach, pyl a jiné nečistoty, které létají vzduchem, ulpívají na povrchu oken a sluneční UV záření je pomalu zapéká do rámů. Výsledkem jsou zašedlé rámy, skvrny na povrchu, ale také poruchy těsnění a mechanické funkčnosti, pokud se nečistoty a plísně dlouhodobě nerušeně hromadí ve skrytých místech, například tam, kde doléhá okno k rámu.

K čištění rámů a parapetů používejte běžné prostředky pro domácnost vhodné pro povrchy z umělých hmot. Například prostředek na mytí nádobí zředěný vodou, na houževnaté fleky zkuste lihový prostředek (typicky Iron). V žádném případě nepoužívejte hrubé či agresívní prostředky obsahující hrubší brusné částice (prostředky na bázi písku). Nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, louhem, benzinem, přípravkem SAVO či kyselinami jakýchkoli druhů, které mohou nenávratně poškodit povrch oken nebo ochranu proti korozi u kovových prvků.

Hladký povrch oken a rámů je velmi jednoduše omyvatelný a ošetřovatelný. Doporučuje se pravidelným otíráním předcházet usazování větších vrstev nečistot. Alespoň jednou až dvakrát do roka je třeba okno podrobit pečlivější očistě i na hůře přístupných místech - v drážkách rámů, okolo těsnění, a kovových mechanik. Je třeba vyčistit otvory pro odtok v rámu, jinak se v drážkách hromadí voda, což přispívá k růstu plísní.


Správná údržba

Mechanické a pohyblivé součásti oken potřebují pravidelnou kontrolu a údržbu alespoň 1x za rok.

Jak na to?

Profil okna

  • Otevřete okno a všechny kovové součásti po jeho obvodu vyčistěte od prachu a nečistot.
  • Přezkoušejte funkčnost a promažte jednou kapkou oleje všechny pohyblivé části kování. Potřete olejem panty, zavírací čepy s otočným válečkem, mechanické kovové závěsy, otvory pro vedení závěsů, úchytných dílů a závěrů. Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem.
  • Pro vyčištění rámu použijte vysavač, měkký kartáček, hadřík.
  • Zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem. Těsnění musí být neporušené (bez deformací, prasklin). Ke zvýšení životnosti těsnění přispívá jeho potření silikonovým olejem.
  • Zkontrolujte odvodňovací kanálky ve spodní části rámu a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu. Použijte tenkou dřevěnou nebo plastovou špejli.
  • Proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování.

K mazání používejte mazací tuk bez kyseliny, olej na jízdní kola nebo olej do šicích strojů. Závady, které potřebují odborný servis, hlaste technikovi samosprávy, který po dohodě zajistí opravu.

Natírání oken nebo vrtání do rámů a profilů je zakázáno. Jedná se o zásah do přirozené konstrukce oken, který narušuje jejich vlastnosti a životnost.


Údržba kování

Mazání kovových prvků oken – orientační schémata:

Mazání kovových prvků oken – orientační schéma

Mazání kovových prvků oken – orientační schéma


Zpět na předchozí stránku