Veřejný pořádek a stížnost na magistrát

Veřejný pořádek a stížnost na magistrát

Samospráva objektu Na Vršku 4 zaslala na jablonecký magistrát stížnost na narušování veřejného pořádku. Cílem bylo řešení dlouhotrvajícího stavu, kdy se v bezprostředním okolí domu zdržují skupiny osob, které zde blokují komunikace, konzumují alkohol, znečišťují veřejné plochy, ohrožují a obtěžují obyvatele.


Jádrem dopisu byl popis situace - každodenní výskyt skupiny až 12 osob, čekajících na vyhazování prošlých potravin prodejny Albert. Osoby se chovají hlučně, není výjimkou vzájemné fyzické napadání, verbální obtěžování kolemjdoucích. Okolí je znečišťováno jejich exkrementy, čímž vzniká riziko šíření infekcí.

Dopis byl zařazen do programu 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou a 16. listopadu 2017 projednán. Dopis včetně vyjádření dotčených oddělení k přečtení zde (PDF ke stažení).

Výsledek

Zastupitelstvo bere na vědomí tento dopis, ke kterému se vyjádřila příslušná oddělení, včetně Městské policie a Komise prevence kriminality RM. Primátor města Ing. Petr Beitl informoval, že problematika v lokalitě Na Vršku bude řešena úpravou znění obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Usnesení 16.11.2017 je k dispozici na webu města (bod ZM/213/2017).

Jablonečtí zastupitelé schválili rozšíření veřejných prostranství, na nichž se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Nově byl začleněn také prostor ohraničený ulicemi Na Vršku a Liberecká, včetně dotčených částí těchto ulic. Obecně závazná vyhláška 2017/9 nabývá účinnosti 5.12.2017 (PDF ke stažení).

Stejný problém řeší i na dalších místech

Zastupitelé v říjnu letošního roku projednávali dopis podepsaný 120 občany města, kteří si stěžovali na sníženou životní úroveň a pocit bezpečí v lokalitě Sadová – Nová Pasířská a U Balvanu kvůli skupinám podnapilých lidí, kteří jim i jejich dětem znepříjemňují život. Snaha o řešení problému je patrná i ze stále rostoucího počtu míst, které vymezuje zmíněná vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Zpráva o stížnosti i o situaci byla publikována 14.11.2017 v Jabloneckém deníku.

Jablonecký deník

PDF Veřejný pořádek a stížnost na magistrát ke stažení a k tisku v PDF.Zpět na předchozí stránku