Dům není místo volně přístupné veřejnosti

Dům není místo volně přístupné veřejnosti

Dům není veřejně přístupným místem, proto se zde mohou pohybovat pouze jeho obyvatelé, návštěvy, zástupci SBD LIAZ, případně předem ohlášení opraváři, řemeslníci, technici.
  • Do domu platí zákaz vstupu cizích osob.
  • Všichni jsou povinni se řídit Domovním řádem.

Platí také zákaz vstupu za účelem nevyžádaného prodeje, nabídky služeb, zprostředkování obchodu a dalších činností obchodního nebo náboženského charakteru.

Osoba, která neoprávněně vnikne do domu, se vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro porušování domovní svobody podle § 178 Trestního zákoníku.


Neoprávněným vniknutím je vstup do domu:

  • bez vědomí jeho uživatele anebo navzdory jeho nesouhlasu;
  • pod falešnou záminkou.

O trestný čin Porušování domovní svobody se jedná i v případě nedovoleného pobývání v prostorách domu, na chodbách a v dalších společných prostorách.

V případě zjištění tohoto trestného činu okamžitě volejte Policii ČR (158).

PDF Zamykání a zásady bezpečnosti ke stažení a k tisku v PDF.Zpět na předchozí stránku